Δεκατιανό με ένα γιαούρτι και ξηρούς καρπούς

Δεκατιανό με ένα γιαούρτι και μια χούφτα ξηρούς καρπούς - Brunch with a yogurt and a handful of nuts
Δεκατιανό με ένα γιαούρτι και μια χούφτα ξηρούς καρπούς - Brunch with a yogurt and a handful of nuts

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ
1 γιαούρτι 2% και 1 χούφτα ξηρούς καρπούς.

Δεκατιανό με ένα γιαούρτι και μια χούφτα ξηρούς καρπούς - Brunch with a yogurt and a handful of nuts
Δεκατιανό με ένα γιαούρτι και μια χούφτα ξηρούς καρπούς – Brunch with a yogurt and a handful of nuts